>

GDPR - PRIVACY

Ons GDPR-privacybeleid volgt de regels opgelegd door de Commissie Gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens en de GDPR. Door deze regels te volgen, zorgen we ervoor dat uw privacy wordt gerespecteerd.


Persoonlijke gegevens

Zwembad.co en de bedrijven die met het bedrijf samenwerken, gebruiken uw naam, adres en telefoonnummer om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van een vraag, een bestelling of informatie-/reclameboodschappen die zij met u willen delen.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor interne analyse (zoals de geografische locatie van onze klanten), om onze klant te adviseren of voor promotionele doeleinden.

Gegevensverwerking

Zwembad.co zal uw gegevens alleen verwerken en gebruiken na ondubbelzinnig akkoord van de klant.


Beveiliging van persoonsgegevens

Zwembad.co heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. De (persoons)gegevens die u invoert, worden opgeslagen in databases die zijn beveiligd met een of meer wachtwoorden.

Bedrijven die met ons samenwerken kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens (boekhoudbedrijven, IT-specialisten, …) en hebben een contract getekend waarin ze bevestigen dat ze klantgegevens integer zullen behandelen.


Archiveringsperiode van persoonsgegevens

Zwembad.co en de firma's in zijn netwerk bewaren uw facturatiegegevens voor een periode van 10 jaar. Dit is een wettelijke verplichting.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om een ​​verzoek tot wijziging of aanvulling van uw gegevens in te dienen. Ook kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen, uw gegevens te verwijderen voor interne analyse of uw gegevens te verwijderen voor promotionele/informatieve doeleinden. Wij behandelen uw verzoek zolang dit wettelijk is toegestaan. De gegevens die tijdens uw bestellingen op Piscine.co worden meegedeeld, zijn exclusief voorbehouden aan Piscine.co. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden.
Als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen via e-mail op info@zwembad.co of via het contactadres / telefoonnummer dat op de website wordt weergegeven.